HOTUBA YA MKUTANO WA NNE WA BARAZA LA WAFANYAKAZI WA MAMLAKA YA BIMA 2017