The United Republic of Tanzania

Title View
Circular No. 73/2019 Introduction of Online System for Filing of Applications for Externalization Requests "Reinsurance Portal" view
Circular No 71/2019: Introduction of Online Registration System for Filing of Applications for Registration of Insurance Registrants in Tanzania Insurance Market. view
Circular on Shareholding Requirements for Broker view
Form B Insurers & Reinsurers 2019 view
Application form for Insurers/Reinsurers view
Application form for Brokers view
Application form for Agents/Assessors/Loss Adjusters/Investigator view
Renewal Circular for Reinsurers 2019 view
Renewal Circular for Insurers 2019 view
Renewal Circular for Brokers 2019 view
Renewal Circular for Agents 2019 view
Circular Letter No.62/2018 (Use of Locally Registered Insurance and/or Reinsurance Brokers view
Circular Letter No.61/2018 (Settlement of Premium Balances amongst Insurers) view
Waraka Na.055/2017 (Masharti ya Kufanya Biashara na Makampuni ya Bima Mtawanyo na Madalali wa Bima Mtawanyo kutoka Nje ya Nchi) view
Circular Letter No.055/2017 (Conditions for Dealing with Foreign Reinsurers and Reinsurance Brokers) view
Circular to all Insurance Agents, Assessor, Surveyors and Loss Adjusters- Application for Renewal of Registration for the year 2018. view
Circular to all Insurance Brokers - Application for Renewal of Registration for the year 2018. view
Circular to all Reinsurer - Application for Renewal of Registration for the year 2018. view
Circular to all Insurer - Application for Renewal of Registration for the year 2018. view

Pages