Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania

TIRA Logo
KLAPTON REINSURANCE LIMITED
principal officer
Joan.Bwalya@Klaptonre.Com Mwamba Bwalya
status
Active
phone
+260211222696
email
joan.bwalya@klaptonre.com
license type
1 year
address
Suite 12B Green city office park, stand 2374, Danny Pule Road, Rhodespark, Lusaka, Zambia.