Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Title View
Waraka Na.055/2017 (Masharti ya Kufanya Biashara na Makampuni ya Bima Mtawanyo na Madalali wa Bima Mtawanyo kutoka Nje ya Nchi) view
Circular Letter No.055/2017 (Conditions for Dealing with Foreign Reinsurers and Reinsurance Brokers) view
Circular to all Insurance Agents, Assessor, Surveyors and Loss Adjusters- Application for Renewal of Registration for the year 2018. view
Circular to all Insurance Brokers - Application for Renewal of Registration for the year 2018. view
Circular to all Reinsurer - Application for Renewal of Registration for the year 2018. view
Circular to all Insurer - Application for Renewal of Registration for the year 2018. view

Pages